Thân tặng Ông bạn già - Mạc Hà

Via Flickr:
Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc (19-11-2011)

Popular Posts