Hoan Kiem Lake - Sương giăng mờ xa tím

Via Flickr:
18-11-2011
Em bây giờ xa lắm, ta ngỡ mình đang ngắm
Sương giăng mờ tim tím.
Kỉ niệm từ xa xăm

Popular Posts