Chúc mừng LCT 1 năm tuổi 10-10

Chúc mừng LCT 1 năm tuổi 10-10 is visual poetry :)(: Chase Alias


Via Flickr:
LANG láng số Hội viên leo
THANG. Khắp Hà Nội rồi đèo phương xa
CHỤP về đất Việt Nam ta
ẢNH người, cảnh vật, ngôi nhà, muôn hoa
TRÀ uống khi mồ hôi nhoà
ĐÁ thêm chút đủ vỡ oà niềm vui
HÀ chi trời nắng hay mưa
NỘI 1 ngày không gặp thấy chưa đủ đầy

TỪ muôn nơi tụ về đây
ANH EM mở hội vui vầy – 1 năm
NGỌN LỬA chung tay cùng chăm
LỜ CÊ TÊ sẽ rầm rầm tiến lên

Comments

Popular Posts