!--Tradedoubler site verification 1264796 --> Google+ data:blog.page chasealias institute: Hoan Kiem Lake - Sương giăng mờ xa tím

Friday, November 18, 2011

Hoan Kiem Lake - Sương giăng mờ xa tím

Via Flickr:
18-11-2011
Em bây giờ xa lắm, ta ngỡ mình đang ngắm
Sương giăng mờ tim tím.
Kỉ niệm từ xa xăm

There was an error in this gadget

What we Found on Craigslist, 2011